Program Aktywny Senior

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Toruńskie Centrum Caritas zaprasza osoby po 60 roku życia chcące aktywnie spędzać czas wolny, rozwijać swoje zainteresowania oraz nawiązać nowe znajomości w podobnej grupie wiekowej do udziału w projekcie "Aktywny Senior" w ramach Priorytetu I Edukacja osób starszych.

Ciekawe zajęcia

Zdjęcie wykonane przez SalFalko

W programie:

  • ARTETERAPIA w tym zajęcia z decoupage, malowanie i malowanie na szkle, tworzenie ikeban
  • AROMATERAPIA
  • MUZYKOTERAPIA
  • SPOTKANIA Z DIETETYKIEM
  • WYJŚCIA KULTURALNE do kina, teatru, Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Piernika
  • ZAJĘCIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA, INTERNETU
  • ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE Z NORDWALKINGU
  • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-SOCJOTERAPEUTYCZNE