Aktualności

strona 5 z 13 POPRZEDNIA 2 3 4 5 6 7 8 9 NASTĘPNA
2016-09-12

Wybór oferenta

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock oraz partner projektu -Toruńskie Centrum Caritas w Toruniu w ramach zapytania ofertowego dotyczącego wyboru specjalisty świadczącego usługi rehabilitacji dla osób niesamodzielnych w ramach realizacji projektu pn....
2016-08-25

W trosce o SENIORÓW

Toruńskie Centrum Caritas im. Bł. Marii Karłowskiej w terminie czerwiec – grudzień 2016 roku realizuje projekt finansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 201-2020, którego celem jest zwiększenie...
2016-08-24

Spotkanie w sprawie PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2016

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej...
2016-08-22

Zapytanie ofertowe

Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock oraz partner projektu -Toruńskie Centrum Caritas w Toruniu w ramach upublicznienia oferty w ramach Zasady konkurencyjności zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu pn. „Ośrodek wsparcia – Dzienny...
2016-07-11

Ognisko Wychowawcze w Chełmży ma już 5 lat !

Dzień 24 czerwca 2016 był dla dzieci z Ogniska Wychowawczego TC „Caritas” w Chełmży dniem szczególnej radości. Oto kończył się piąty rok działalności naszej świetlicy i kolejny rok szkolnych obowiązków, a zaczynały upragnione wakacje!
2016-07-11

WYCIECZKĄ DO SKŁUDZEWA DZIECI POWITAŁY WAKACJE 2016 !

Dzień 27 czerwca 2016 na długo pozostanie w pamięci podopiecznych Ogniska Wychowawczego przy Toruńskim Centrum „Caritas”. Dzięki uprzejmości jednej z Toruńskich fundacji, ponad 20-osobowa grupa dzieci pod opieką kadry wyjechała na wycieczkę do...
2016-03-30

„KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W DOMU CHOREGO”

Toruńskie Centrum Caritas w 2016 roku zgodnie z umową nr UM_SZ.616.1.092.2016 z dnia 27.04.2016 roku realizuje program „Kompleksowa pielęgniarska opieka długoterminowa w domu chorego”, dofinansowany przez Województwo Kujawsko Pomorskie.
2016-03-22

„KOMPLEKSOWY PROGRAM DZIAŁAŃ DORAŹNYCH I DŁUGOFALOWYCH WOBEC OSÓB Z SEKTORA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO BĄDŹ TYM WYKLUCZENIEM ZAGOŻONYCH”

Toruńskie Centrum Caritas w 2016 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń (umowa nr 13/AL./2016), realizuje program skierowany do osób wywodzących się z sektora wykluczenia społecznego tzn. osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, borykających...
2016-03-22

Życie zaczyna się po 60-tce

Toruńskie Centrum Caritas w 2016 roku, w ramach umowy z Gminą Miasta Toruń, realizuje program, którego głównym celem jest aktywizacja i integracja osób po 60 roku życia, zamieszkałych w Toruniu, mająca na celu poprawę jakości i poziomu życia osób...
2016-03-11

Projekt pn „CHCĘ I POTRAFIĘ”

W Ognisku Wychowawczym przy Toruńskim Centrum „Caritas” realizowany jest kolejny projekt w ramach zadania publicznego o nazwie „PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”.
strona 5 z 13 POPRZEDNIA 2 3 4 5 6 7 8 9 NASTĘPNA